Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 21.08.2019, 13:10

Красноградський РЦДЮТ

Меню сайту

www.mon.gov.ua

http://pedpresa.ua

Методична робота

Аналіз науково-методичної діяльності

Методичне забезпечення освітнього простору Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості протягом 2017/2018 навчального року було організовано відповідно до законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положень про дошкільний, загальноосвітній, позашкільний навчально-виховний заклад, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, наказів Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 р. № 1112 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році", від 19.06.2017 №866 "Про проведення всеукраїнського конкурсу "Учитель року -2018"", від 11.07.2017 р. № 1015 "Про внесення змін до деяких наказів МОН України", листів Міністерства освіти і науки України: ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.2017 р. "Методичні рекомендації STEM - освіти у ЗНЗ та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальному році, №1/9-413 від 27.07.17 р. "Про деякі питання щодо організації виховної роботи в навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році, від 13.06.2017 р. № 1/9-322 "Про організацію освітньої роботи в ДНЗ у 2017/2018 навчальному році, від 19.07.2016 № 1/9-380 «Про проведення веб-конференцій», від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку, Постанови КМ України від 09.08.2107 р. "Про внесення змін до порядку організації інклюзивного навчання у ЗНЗ, наказу Департаменту науки і освіти від 12.09.2017 № 263 «Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році», методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи, затвердженого наказом МОН України від 23.03.2018 року № 283, наказу від 01.09.2017 року № 57 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості», інших нормативних документів з питань організації освітнього процесу, підтримки інтелектуально творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, втілення ідеї гармонійного розвитку та самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

З метою реалізації державних стандартів освіти, удосконалення фахової освіти, підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників, створення організаційних умов для формування методичної культури педагогів, досягнення позитивних результатів, створена блочно - модульна система організації методичного забезпечення, яка систематизує освітній процес у закладі через колективні та індивідуальні форми роботи.

Завдання науково-методичної роботи протягом 2017/2018 навчального року реалізовувались через:

 • організацію роботи методичної та педагогічної рад;
 • проведення нарад при директорові;
 • організацію роботи «Школи педагогічної майстерності»;
 • проведення засідань методичного об’єднання керівників гуртків;
 • охоплення курсовою перепідготовкою педагогів закладу;
 • проведення районних семінарів для відповідальних за еколого-натуралістичну та туристсько-краєзнавчу роботу у закладах загальної середньої освіти Красноградського району;
 • участь педагогів у роботі обласних семінарах, що проводились на базі Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» та Харківській обласній станції туристів;
 • поповнення картотеки педагогічного досвіду та майстерності керівників гуртків;
 • надання індивідуальних методичних консультацій керівникам гуртків, педагогам навчальних закладів, які здійснювали підготовку учнів для участі у районних, обласних та Всеукраїнських масових заходах;
 • проведення організаційно-масової роботи з вихованцями РЦДЮТ та учнівською молоддю району;
 • допомогу керівникам гуртків у використанні в освітньому процесі сучасних методик та нових технологій;
 • методичну та практичну допомогу закладам загальної середньої освіти району щодо організації туристської, еколого-натуралістичної, художньо-естетичної, соціально-реабілітаційної та спортивної роботи;
 • розробку методичних рекомендацій щодо проведення масових заходів;
 • постійний огляд новинок періодичних педагогічних видань;

співпрацю з засобами масової інформації, громадськістю.

Головною колективною формою роботи було методичне об'єднання керівників гуртків, на засіданнях якого розглядались актуальні питання організації освітнього простору закладу, вивчались особливості Концепції Нової української школи, зміни в позашкільній освіті.

З метою пристосування освітнього простору закладу до нових змін постійно корегувались як просторово-предметне оточення так і навчальні програми та форми і методи в їх реалізації, особливо активно впроваджується проектна, командна, групова форми діяльності, використовуються інтерактивні технології. Планування та дизайн освітнього середовища закладу постійно спрямовується на розвиток дитини та мотивації її до навчання.

З метою обміну досвідом та підвищення рівня методичної культури керівників гуртків працювали тимчасові творчі колективи та диференційовані групи досвідчених педагогів за напрямами, створювались умови для розвитку професійної компетентності щодо формування ціннісних орієнтацій особистості, розглядались актуальні питання реформування освітнього середовища закладу:

 • художньо-естетичного напряму: «Забезпечення творчої самореалізації дитини в навчально-творчій позашкільній діяльності» керівник Кисла С.М., педагог-майстер, керівник студії образотворчого мистецтва;
 • науково-технічного напряму: «Створення педагогічних умов для здобуття результативного індивідуального досвіду проектної діяльності та розробки стартапів на гуртках науково-технічного напрямку»- педагог-майстер, керівник гуртка-методист Гончарова О.М.
 • соціально-реабілітаційного напряму: «Способи подолання труднощів в педагогічної діяльності в гуртках соціально-реабілітаційного напряму»- педагог-майстер Меднікова Л.П.,заступник директора з НМР, керівник гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності».

Ефективними формами організації методичної роботи з педагогічними кадрами протягом 2017/2018 навчального року були:

- колективні: групові та масові (методичні об’єднання керівників гуртків, оперативно-методичні наради, методичні та педагогічні ради, психолого-педагогічні семінари, науково-практичні конференції; конкурси сайтів, як особистих так і групових: консультації, тренінги, майстер-класи, творчі групи, конкурси педагогічної майстерності.

- індивідуальні (взаємовідвідування занять, наставництво, курсова підготовка, самоосвіта; огляд наукової, методичної, педагогічної літератури; співбесіди, діалоги та індивідуальні консультації, створення портфоліо, складання методичних розробок, видання інфор­маційно-методичних матеріалів.

Робота над реалізацією науково-методичної теми активізувала форми методичної підготовки керівників гуртків, удосконалила рівень професійної майстерності.

Організатором і координатором роботи з педагогічними кадрами в закладі була методична рада на засідання якої розглядались актуальні питання:

 • стан впровадження STEM- освіти, інноваційних технологій у освітній процес закладу;
 • взаємодія педагогів та батьків у формуванні національної та етнокультурної компетентності вихованців;
 • затвердження напрямів роботи гуртків на 2017/2018 навчальний рік.

Проведено 4 засідання методичного об‘єднання керівників гуртків з тем:

 • Визначення основних напрямів методичної та виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік.
 • Формування життєвих перспектив вихованців через упровадження інноваційних освітніх технологій.
 • Створення умов для самореалізації, розвитку творчих здібностей, засобами дослідницької та пошукової роботи шляхом впровадження в освітній процес ІT технологій.
 • Творчі здобутки педагогів. Звіти керівників тимчасових творчих колективів та диференційованих груп.

Протягом 2017/2018 навчального року організовано систематичне інформування педагогів щодо нових орієнтацій змісту й методики освітньої роботи, вивчення державних нормативних документів про освіту. З метою отримання нових освітніх орієнтирів методичної роботи: на високому методичному рівні проведено майстер-класи для педагогів, що сприяло активізації їх самоосвітньої діяльності. Успішно пройшов семінар-практикум на тему: «Робота з обдарованими дітьми. Проблеми та шляхи їх вирішення».

Практика показала, що ефективною формою лишається проведення тижня педагогічної майстерності, під час яких відбувається не тільки спілкування але і оволодіння практичними уміннями та навичками виготовлення сучасних виробів мистецтва. На високому методичному рівні пройшли заходи: Засідання творчої майстерні «Творчість керівника гуртка - звільнення від стереотипів та шаблонів»; Майстер класи для педагогів з тем: Арт-терапії вовною «Я і мій талант» (Гончарова О.М.); Народні традиції в сучасному мистецтві «Декупаж Великодніх яєць». Форма узагальнення - виставка (Кисла С.М.); «Мистецтво бути різними» школа спілкування (Чекамова О.С.).; «Сучасне використання техніки макраме у виготовленні прикрас Плетіння «Браслету» (керівник Марченко Л.С.); Пленер з цифрового фото.«Нестандартні прийоми фотографії» (Копань Ю.В.); Звуковий аналіз слів (розділ грамота). Ознайомлення з буквою Ю. Рекомендації батькам щодо навчання дітей грамоти. (Дюдюк І.О.); «Ліплення з глини. Чарівні дзвіночки» (БіленкоЛ.М.).

 • метою підвищення культури педагога повернулись до вивчення класиків сучасної педагоги та дидактики у вигляді педагогічних читань, на розгляд було винесено тему: «начення педагогічної спадщини кращих вітчизняних педагогів для нащадків.

Адміністрація закладу постійно надавала своєчасну практичну допомогу педагогам у творчій розробці навчальних планів, навчальних програм з певних напрямів діяльності, по впровадженню інноваційних форм і методів роботи з педагогічними кадрами. В системі навчально-методичної роботи постійно досліджується рівень професійного росту, творчої активності педагогів, поліпшення стану освітнього процесу в гуртках та підвищення рівня знань, умінь і навичок вихованців, здійснюється моніторинг моніторинг з різних напрямів.

Проте, в організації навчально-методичної роботи в подальшому слід звернути увагу на ряд питань:

- підвищення науковості методичної роботи на основі поєднання та безперервної взаємодії педагогічної науки і практики;

- вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду коллег.

- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості освітнього простору, шляхом впровадження ІТ технологій;

- проведення навчально-методичної роботи на діагностичній основі.

Пріоритетними напрямами науково-методичного забезпечення Красноградського РЦДЮТ у 2017/2018 навчальному році було:

- забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом залучення їх до різних форм методичної роботи;

- надання інформаційно-методичної і практичної допомоги педагогам, спрямованої на мотивацію по досягненню високих результатів, шляхом участі у професійних конкурсах;

- забезпечення варіативності освітнього процесу через впровадження нових форм та методів діяльності;

- розробка методичних посібників та науково-дослідницьких матеріалів.

 Підвищення кваліфікації педагогів

 • етапом у підвищенні кваліфікації педагогів є проведення курсової перепідготовки. Протягом 2017/2018 навчального року 4 педагоги пройшли курсову перепідготовку при Харківській академії неперервної освіти та атестувались: Вихристюк Т.П., АлдашоваТ.С., Кисла С.М., Чекамова О.С.

Рівень навчально-методичного та програмного забезпечення

 • колектив працює над підвищенням рівня навчально-методичного та програмного забезпечення. У 2017/2018 навчальному році педагоги закладу працювали за навчальними програмами рекомендованими до використання Міністерством освіти і науки України, відповідно до яких розроблено робочі програми та календарно-тематичні плани (рекомендовані під час засідань педагогічної ради протокол № 4 від 31.08.2017 та науково-методичної ради РЦДЮТ протокол № 4 від 14.09.2017 року).

Навчально-методична інформація забезпечується шляхом вивчення науково-методичної літератури, періодичних видань, роботи в мережі Інтернет, придбання сучасної літератури. Педагогами створено та постійно поповнюються тематичні теки з методичними та дидактичними матеріалами, для проведення занять гуртків.

 Основні завдання на рішення яких спрямована робота педагогічного колективу

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював над формуванням мотивації вихованців до навчально-виховної діяльності засобами мистецтва, екології, туризму та краєзнавства у контексті компетентнісного підходу. Питання даної тематики обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, методичної ради Центру, засіданнях методичного об’єднання керівників гуртків закладу. Педагогічна рада РЦДЮТ є не тільки колегіальним органом управління закладом, а також і однією із провідних форм науково-методичної роботи, яка досліджує і колегіально розв’язує злободенні питання життя центру, стимулює розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, ріст професійної майстерності педагогів. Зміст роботи педагогічної ради спрямовано насамперед, на вирішення актуальних питань які цікавлять педагогічний колектив та вирішення яких, сприяє формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечує істотне підвищення якості навчально-виховного процесу в умовах реформування освітнього простору. Протягом 2017/2018 навчального року обрано тематику засідань:

- Фактори впливу та форми роботи з підвищення фахової майстерності педагогів та формування сприятливого психологічного клімату заняття в умовах позашкільного навчального закладу;

- Діяльність педагогічного колективу щодо розвитку активності самостійності та організаторських здібностей дітей;

- Методичний супровід роботи з обдарованими вихованцями гуртків;

- Організація різновидів форм фахового вдосконалення педагогів на основі творчої реалізації системи методичної роботи в навчальному закладі;

- Атестація педагогічних працівників як рівень науково-теоретичного, загальнокультурного та професійного розвитку педагога;

- Виховання активної, соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої юної особистості у нашому навчальному закладі: реалії, проблеми, перспективи.

- На підсумковій педраді було розглянуто такі питання щодо виконання навчальних програм гуртків, рівень та забезпечення учнівського контингенту закладу, наступність педагогічного процесу в гуртках тощо.

Засідання педрад проходять останнім часом нетрадиційно: у формі дискусії, мозкового штурму, діагностичного анкетування, найбільш ефективним визначено проведення заходів у формі роботи творчих групп та презентацій.

Діяльність науково-методичної ради РЦДЮТ скерована на підвищення професійної майстерності керівників гуртків, впровадженню інноваційних форм роботи. До складу методичної ради входять досвідчені педагоги центру, які працювали за затвердженим планом роботи, засідання проводились щоквартально (вересень, листопад, січень, травень). Широко використовувались такі методи, як взаємовідвідуванння гурткових занять та виховних заходів педагами.

Методична та практична допомога навчальним закладам району щодо організації туристсько-краєзнавчої та еколого-натуралістичної роботи

З метою надання методичної допомоги закладам загальної середньої освіти району з організації туристсько-краєзнавчої та еколого-натуралістичної роботи проведено семінари щодо:

 • підготовки до участі у районному та обласному туристському зльоті юних краєзнавців Красноградщини;
 • підготовки до участі в обласній краєзнавчій конференції «Моя Батьківщина-Україна», «Слобожанські дзвони Перемоги»;
 • підготовки до участі у відкритій першості з різних видів туризму серед учнівської молоді;
 • проведення спортивних та туристських походів серед учнівської та студентської молоді;
 • підготовки та участь у Всеукраїнських конкурсах: «Птах року», «Парки-легені міст і сіл», «Зимовий вернісаж», екологічних акціях «День натураліста», «Чисте довкілля»;
 • підготовки до участі у районному та обласному етапах Фестивалю екологічної просвіти «Земля наш спільний дім»;
 • підготовки та участь у Всеукраїнських конкурсах дослідницько-експериментального напряму: конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт еколого-натуралістичного та історико-географічного спрямування;
 • підготовки до обласного туру Всеукраїнської філософської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід».
 • 2017/2018 навчального року проведено моніторингові дослідження кількісно - якісної характеристики гурткової роботи, педагогічних кадрів, результативності участі учнівського та педагогічного колективів у районних, обласних, Всеукраїнських масових заходах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz