Головна | Реєстрація | Вхід | RSSНеділя, 16.12.2018, 12:19

Красноградський РЦДЮТ

Меню сайту

www.mon.gov.ua

http://pedpresa.ua

Методична робота

 

Аналіз науково-методичної діяльності

Методична робота в закладі проводилась відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, наказу відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації від 05.09.2016 № 341 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами Красноградського району в 2016/2017 навчальному році», наказу Красноградського Центру дитячої та юнацької творчості від 09.09.2016 № 62 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами Красноградського районного Центру дитячої та юнацької творчості у 2016/2017 навчальному році та спрямовувалась на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, приведення фахової та методичної компетентності педагогів до рівня сучасних вимог, удосконалення програм, змісту, форм, методів діяльності гуртків, секцій; пошук ефективних шляхів реалізації основних положень Закону України «Про загальну середню освіту», «Позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, всебічного розвитку особистості дитини, її талантів і здібностей, Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю.

Педагогічний колектив закладу працював над створенням умов для розвитку професійної компетентності педагогів щодо формування ціннісних орієнтацій особистості, підвищуючи ефективність навчально-виховного процесу на основі компетентного підходу до навчання і виховання», мотивуючи вихованців до навчання засобами художньо-естетичного та декоративно-прикладного мистецтва, еколо -натуралістичних, краєзнавчих та туристичних засобів у контексті компетентнісного підходу».

Пріоритетними напрямами науково-методичного забезпечення навчально-виховної діяльності у 2016/2017 навчальному році було:

 • формування у педагогів інноваційного стилю мислення, готовності до реалізації новітніх підходів у діяльності;
 • вироблення свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і форм навчально-виховної роботи;
 • створення умов для функціонування системи методичної роботи;
 • апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та системи роботи;
 • стимулювання творчих пошуків педагогічних працівників;
 • пропаганда педагогічного досвіду творчих педагогів;
 • підвищення рівня професійної майстерності педагогів.
 • підвищення компетентності фахівців методичної служби, насамперед, знання вимог нормативних документів, які регулюють роботу саме позашкільної галузі, знання основ інноваційної та експертної діяльності, педагогічної діагностики, організації науково-дослідницької діяльності, надання своєчасної допомоги в програмному забезпеченні освітнього процесу;
 • діагностування на предмет вивчення інтересів і запитів дітей дошкільного і шкільного віку та документальне оформлення його підсумків;
 • широка роз’яснювальна робота серед батьків, громадськості щодо ролі та значення позашкільної освіти не тільки як можливостей корисно використати дозвілля, а й вагомого важелю для розвитку та саморозвитку дитини, в тому числі й стосовно її професійного самовизначення;
 • запровадження сучасного та ефективного науково-методичного супроводу для постійного вдосконалення фахової майстерності педагогів ПНЗ;

Завдання науково-методичної роботи протягом навчального року реалізовувались через:

 • організацію роботи методичної та педагогічної рад;
 • проведення нарад при директорові;
 • організацію роботи «Школи педагогічної майстерності»;
 • проведення засідань методичного об’єднання керівників гуртків;
 • охоплення курсовою перепідготовкою педагогів закладу;
 • проведення районних семінарів для відповідальних за еколого-натуралістичну та туристсько-краєзнавчу роботу у загальноосвітніх навчальних закладах Красноградського району;
 • участь педагогів у роботі семінарів, що проводились на базі Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;
 • поповнення картотеки педагогічного досвіду та майстерності керівників гуртків;
 • надання індивідуальних методичних консультацій керівникам гуртків, педагогам навчальних закладів, які здійснювали підготовку учнів для участі у районних, обласних та Всеукраїнських масових заходах;
 • проведення організаційно - масової роботи з вихованцями Центру та учнівською молоддю району;
 • допомогу керівникам гуртків РЦДЮТ щодо використання в навчально-виховному процесі сучасних методик, форм, видів, засобів та інноваційних технологій;
 • методичну та практичну допомогу навчальним закладам району щодо організації туристської, еколого-натуралістичної, художньо-естетичної, соціально-реабілітаційної та спортивної роботи;
 • розробку методичних рекомендацій щодо проведення масових заходів;
 • постійний огляд новинок періодичних педагогічних видань;
 • співпрацю з засобами масової інформації, громадськістю.

Відповідно до нормативних документів та з метою ефективної організації методичного супроводу навчального – виховного процесу ефективно працювали диференційовані робочі групи: педагог-майстер, педагог-фахівець, педагог-початківець та тимчасово творчі колективи. Керівники груп працювали за планом роботи, з періодичністю засідань 4 рази на рік.

Диференційовані робочі групи протягом 2016/2017 навчального року працювали над вирішенням актуальних педагогічних питань, як то:

 • особистісно-орієнтований підхід до навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі, як засіб розвитку творчих здібностей вихованців;
 • навчально-методичне забезпечення занять з викристанням кмпьютерних технологій;
 • організація ефективного навчання обдарованих дітей;
 • моніторинг динаміки розвитку творчого потенціалу вихованців;
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технології у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу;
 • форми і методи підготовки керівників гуртків до участі в районних та обласних масових заходах;
 • використання ресурсів всесвітньої інформаційної мережі Інтернет у навчальному процесі ПНЗ;
 • самоосвіта керівника гуртка, шлях до забезпечення розвитку професійної компетенції педагога;
 • індивідуальна робота з вихованцями як засіб розвитку дитини та ін.

Протягом навчального року згідно затверджених планів роботи успішно працювали тимчасово-творчі колективи педагогічних працівників над реалізацією наступних завдань:

- художньо-естетичний напрям : «Забезпечення творчої самореалізації дитини в навчально-творчій позашкільній діяльності» (Педагог-майстер- Кисла С.М., керівник студії образотворчого мистецтва), під час роботи розглянуто актуальні теоретичні питання та впроваджувались ефективні форми практичної роботи:

- Використання ресурсів всесвітньої інформаційної мережі Інтернет для впровадження комп'ютерної графіки під час занять студії образотворчого мистецтва (Кисла С.М.);

- Майстер – клас «Виготовлення Новорічних прикрас з бисеру». (Шульга А.М.);

- Організація заняття гуртка з використанням інноваційних освітніх технологій. Майстер – клас «Декупаж Великодніх яєць» (Кисла С.М.);

- Майстер–клас «Значення дихання при сценічному мовленні» (Чекамова О.С., Алдашова Т.С.);

- Розвиток творчої уяви під час використання техніки вільного розпису тканини. (Кисла С.М.);

- Глина - як засіб розвитку дрібної моторики рук (Біленко Л.М.).

- Ознайомлення з мистецтвом створення мозаїки, розвиток творчої уяви під час створення Різдвяних писанок «Мозаїка з яєчної шкаралупи»(Марченко Л.С); - Круглий стіл. Креативність під час організації навчально-виховного процессу художньо-естетичного напряму.

- Звіти про роботу тимчасових творчих колективів (Кисла С.М., Величко М.В.).

- науково-технічний напрям: «Впровадження нових інформаційних технологій у гуртках науково-технічного напряму» (Педагог-майстер Гончарова О.М., керівник гуртка «Паперопластика» в рамках реалізації проведено заходи:

- Інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу. Використання ресурсів всесвітньої інформаційної мережі Інтернет у навчальному процесі. (Гончарова О.М.),

- Організація заняття гуртка з використанням інноваційних освітніх технологій.Майстер – клас «Використання елементів сучасних освітніх технологій на заняттях гуртків науково-технічного напрямку» (Бугаєнко Т.О); - Форми та методи підготовки учнів до участі в районних та обласних масових заходах (Бугаєнко Т.О); - Семінар – практикум «А я роблю так…» ; - Панорама творчих знахідок щодо співробітництва «Пошук ефективних методів роботи із здібними та обдарованими дітьми, стратегії розвитку їхніх творчих здібностей, шляхів співпраці й співтворчості» (підготовка до участі в обласних конкурсах «Знай, люби рідний край», «Таланти ІІІ тисячоліття», «Наш пошук і творчість тобі, Україно!») (Білик С.О);

- Обмін інформацією про використання в роботі креативного підходу до організації навчально-виховного процесу (Курочка Ю.В., Гончарова О.М.);

- Майстер - клас для педагогів «Вчимося творчо взаємодіяти» (Гончарова О.М.); - Обмін інформацією про використання в роботі креативного підходу до організації навчально-виховного процесу (Курочка Ю.В., Гончарова О.М.);

- Майстер – клас «Вправи для розвитку уваги, пам’яті, уяви на заняттях гуртка» (Копань Ю.В.);

- соціально-реабілітаційний напрям працював над завдванням: «Способи подолання труднощів у педагогічної діяльності в гуртках соціально-реабілітаційного напряму» (Педагог-майстер - Меднікова Л.П.,керівник гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності»), проведено заходи:

- «Робота з обдарованими дітьми. Проблеми та способи їх вирішення» (Меднікова Л.П.);

- Психологічний практикум «Як знайти гармонію дитячої душі» (Кизима А.В.);

- Тематичний діалог «Формування сприятливого психологічного клімату, заняття як важлива умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу» (Кизима А.В.);

- Лекція «Створення умов для розвитку та формування мовленевого спілкування, вправи на дрібну моторику рук (Дюдюк І.О.);

- Ділова гра «Психологічний комфорт педагога в умовах конструктивного спілкування» (Кизима А.В.);

- Тренінгове заняття «Розвиток творчої ініціативи педагогів та вихованців на основі інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу» (Кизима А.В.);

- Майстер - клас для педагогів «Використання біографічного методу для організації навчально-дослідницької діяльності учнів» (Меднікова Л.П.).

Результатом роботи педагогів у робочих групах та творчих колективах стало підвищення іх професійного рівня, що позначилося на покращенні якості гурткової роботи, адже заняття педагоги проводять із застосуванням інноваційних форм та методів роботи, на вивчення якої і була спрямована діяльність вищезазначених груп. Підвищена результативність участі вихованців у масових заходах, що є показником професіоналізму педагогів.

 

 Підвищення кваліфікації педагогів

Методична робота з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів реалізовувалась через:

 • участь у роботі методичного об’єднання керівників гуртків закладу;
 • впровадження наставництва, надання методичних рекомендацій молодим педагогам;
 • участь у заходах районних методичних об’єднань заступників директорів з навчально-виховної роботи; керівників гуртків, вчителів біології та географії;
 • проходження курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» та Харківському обласному Палаці дитячої та юнацької творчості;
 • проведення майстер-класів для директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Красноградського району;
 • участь у конкурсах фахової майстерності;
 • участь у семінарах та масових заходах різних рівнів; метою яких було підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів закладу, проведено заходи:
 • Майстер-класи «Ліплення іграшки з глини - прилучення до українських народних традицій» (Біленко Л.М.); «Сучасне використання техніки макраме у виготовленні прикрас. Плетіння браслету»( Марченко Л.С.);
 • Калейдоскоп арт-терапії з образотворчого мистецтва «Бажаєте відпочити - малюйте маки» (Кисла С.М.; Арт-терапія вовною- терапія живим теплом»( Гончарова О.М.);
 • Педагогічне спілкування «Рекомендації батькам щодо навчання дітей грамоти»( Дюдюк І.О.);
 • «Прикраси з бісеру. Сережки кісточка» ( Шульга А.М. ):
 • «Виготовлення святкових прикрас для Новорічних та Різдвяних свят», (Бугаєнко Т.О.);
 • Педагогічна скарбниця «Виготовлення прикрас з тканини «Український народний вінок» ( Хомович Н.В.);
 • Театральна майстерня з розвитку навичок сценічного спілкування «Мистецтво бути різними» ( Чекамова О.С.);

Протягом 2016/2017 навчального року продовжувалося вивчення ефективного педагогічного досвіду Марченко Л.С., керівника гуртків «Народна творчість» з теми: «Українська народна творчість, як засіб формування естетичного смаку та національно-патріотичної свідомості вихованців в умовах позашкільного навчального закладу. Глиняна іграшка, як засіб прилучення вихованців до української народної творчості»». Адміністрація та педагоги закладу відвідали масові заходи педагога, які було проведено на високому методичному рівні з використанням ігрової технології навчання:

- Конкурсна програма «Ми маленькі козачата»;

 • Конкурс малюнку «Україна-моя Батьківщина»;
 • Відкрите заняття «Опішнянське диво»;
 • Майстер-класи:«Ліплення з глини іграшки «Півник»,«З глини іграшку зроблю, усіх довкола звеселю»;
 • Майстерня педагога «Сучасне використання техніки макраме у виготовленні прикрас. Плетіння браслету»;

Було відмічено, що керівник гуртка велике значення приділяє вивченню історії народних ремесел, зокрема, роботі з глиною, техніці розпису та плетінню з бісеру, займається дослідницької роботою з вивчення творчої спадщини нашого народу, створено каталог кращих експонатів народних майстрів «Майстри Красноградщини». Каталог постійно поповнюються новими роботами. Педагог має методичну теку з дидактичними матеріалами щодо організації навчально-виховного процесу, індивідуальною та груповою роботою з обдарованими учнями.

З метою узагальнення системи роботи педагога, відвідано ряд занять гуртка та виховних заходів, заслухано звіт керівника гуртка Марченко Л.С. на нараді при директорові (протокол №3 від 11.05.2017 рік).

З метою підвищення науково-методичного рівня педагогів методичною службою підібрано матеріали з актуальних питань:

- нормативно-правові та директивні документи щодо здійснення інноваційної освітньої діяльності;

- роботи з обдарованими дітьми, поповнення банку даних та каталогу науково-дослідницьких робіт МАН вихованців закладу;

- розробки методики занять, масових заходів з використанням інноваційних прийомів, елементів STEM-освіти;

- впровадження ефективного педагогічного досвіду роботи з різних напрямів діяльності позашкільної освіти.

Позитивним є те, що керівники гуртків використовують як традиційні так і нетрадиційні форми та методи роботи. Проведено моніторингові дослідження кількісно - якісних характеристик гурткової роботи, складу педагогічних кадрів та результативності участі учнівського та педагогічного колективу у районних, обласних, Всеукраїнських масових заходах, встановлено рейтинг.

Всі матеріали з впровадження інноваційної діяльності закладу в наявності (тека 05-09, розділ 6), оформлено протокол самоаналізу від 06.05.2017 №29, щодо впровадження освітніх інновацій та поширення ефективного педагогічного досвіду в системі методичної роботи Красноградського районного Центру дитячої та юнацької творчості.

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив Красноградського районного Центру дитячої та юнацької творчості має наступні досягнення:

- Грамотою Красноградської районної державної адміністрації нагороджено педагогічний колектив за ІІІ місце у конкурсі-огляді готовності навчальних закладів до 2016/2017 навчального року.

- Грамотою відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації нагороджено Жученко Г.Я., заступника директора з навчально-виховної роботи Красноградського РЦДЮТ за вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, вагомий внесок у виховання підростаючого покоління за результатами 2016/2017 навчального року;

- Подякою Міністерства освіти і науки України, Національна академія наук, Національний Центр «Мала академія наук» нагороджено Меднікову Л.П., методиста Красноградського РЦДЮТ за високу професійну майстерність та підготовку переможців Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор-дослідник» у номінації «Еколог-юніор».

- Грамотою відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації нагороджено Меднікова Л.П., методиста Красноградського РЦДЮТ за якісну підготовку вихованців до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту Малої академії наук України у 2016/20127 навчальному році;

- Грамотою відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації нагороджено Жученко Г.Я., заступника директора з навчально-виховної роботи Красноградського РЦДЮТ за вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління, вагомий внесок у виховання підростаючого покоління за результатами 2016/2017 навчального року;

- у Фестивалі - огляду освітніх інтернет-ресурсів професійної майстерності керівник гуртка Чекамова О.С. нагороджена Дипломом ІІ ступеня районному етапі, Диплом І ступеня обласного етапу, як адміністратор сайту (блогу): http://andreeva84.wixsite.com/mysite.

З метою підвищення професійного рівня та обміну досвідом, педагоги закладу у 2016/2017 навчальному році брали участь в обласних семінарах:

 • для заступників директорів, методистів ПНЗ (вересень 2016 р., заступник директора з НВР Жученко Г.Я.);
 • для керівників гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва(жовтень 2016 р., керівники гуртків Шульга А.М. та Марченко Л.С.);
 • для керівників гуртків театрального напряму (листопад 2016 р., керівник гуртків Чекамова О.С.);
 • для керівників гуртків науково-технічного напряму (листопад 2016 р., керівник гуртків Гончарова О.М.);
 • для керівників гуртків, методистів та вчителів біології еколого-натуралістичного напряму «Дослідницька робота – найефективніший метод поєднання теоретичних на наукових технологій » (лютий 2017 р., методист Меднікова Л.П.);
 • для керівників гуртків, колективів спортивного бального танцю «Сучасні тенденції в бальній, спортивній, естрадній хореографії. Розвиток та популяризація національних хореографічних гуртків та колективів в умовах сьогодення»( Алдашова Т.С. та Величко М.В. лютий 2017р.);
 • для керівників театрів ляльок (Біленко Л.М.-березень 2017р.);
 • для заступників директорів, методистів ПНЗ;
 • для керівників еколого-краєзначих гуртків, вчителів географії, методистів позашкільних навчальних закладів «Моніторинг навколишнього середовища» (травень 2017 р.,методист Меднікова Л.П.).

 

З метою зростання позитивного іміджу Красноградського районного Центру дитячої та юнацької творчості його діяльність відображаються на сайті та сторінках районної газети «Вісті Красноградщини» (9 номерів районної газети розмістили матеріали діяльності закладу), у передачах районного телебачення та на веб-сайтах відділу освіти Красноградської районної державної адміністрації, особистого сайту закладу (всього 10 інформаційних матеріалів). У навчальному закладі оформлено та поповнюються матеріали творчих звітів педагогів та вихованців закладу; на веб-сайті закладу у розділі «Наша гордість» виставляються фотографії та перемоги вихованців, їх керівників гуртків; поповнюється банк даних результативності учасників навчально-виховного процесу у поточному навчальному році, складено каталог творчих робіт вихованців, учасників конкурсів та фестивалів різних рівнів.

 

Рівень навчально-методичного та програмного забезпечення

 • колектив працює над підвищенням рівня навчально-методичного та програмного забезпечення. У 2016/2017 навчальному році педагоги закладу працювали за навчальними програмами рекомендованими до використання Міністерством освіти і науки України, відповідно до яких розроблено робочі програми та календарно-тематичні плани (рекомендовані під час засідань педагогічної ради протокол № 3 від 30.08.2016 та науково-методичної ради РЦДЮТ протокол № 5 від 15.09.2016 року).

Навчально-методична інформація забезпечується шляхом вивчення науково-методичної літератури, періодичних видань, роботи в мережі Інтернет, придбання сучасної літератури. Педагогами створено та постійно поповнюються тематичні теки з методичними та дидактичними матеріалами, для проведення гурткових занять.

 

 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів

Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz